توضیحات

شما می توانید با ثبت نام در قرعه کشی و پرداخت ماهیانه ۱۰۰۰ تومان در قرعه کشی یک میلیارد تومانی پولدارشو شرکت کنید. جهت ثبت نام در قرعه کشی ابتدا با کلیک بر روی (یک گزینه را انتخاب کنید) مدت زمان حضور در قرعه کشی را معین کنید.سپس روی دکمه تایید کلیک کنید.

 تعداد اعضای ثبت نام کننده در قرعه کشی 1400502 نفر

قرعه کشی ها

 • قرعه کشی ها ده میلیارد ریالی هستند.
 • گروهای ده هزار ریالی با یک میلیون نفر عضو وارد قرعه کشی می شوند.
 • گروه های پنجاه هزار ریالی با دویست هزار نفر عضو وارد قرعه کشی می شوند.
 • گروه های یکصد هزار ریالی با یکصد هزار نفر عضو وارد قرعه کشی می شوند.
 • شرط ورود به گروه های پنجاه و یکصد هزار ریالی عضویت در گروهای پایه (ده هزار ریالی) می باشد.
 • واریز مبلغ سهام ده هزار ریالی به صورت سالیانه یا شش ماه یکبار انجام می شود.
 • واریز مبلغ سهام پنچاه هزار ریلی به صورت شش یا سه ماه یکبار انجام می شود.
 • واریز مبلغ سهام یکصد هزار ریالی به صورت سه الی یک سال یک بار انجام می شود.
 • به محض رسیدن تعداد اعضای هر گروه به حد نصاب در هر ماه قرعه کشی انجام می شود.
 • و از نفر برنده جهت انجام مراحل واگذاری سرمایه و ایجاد شغل دعوت بعمل خواهد آمد.
 • فیلم مراحل قرعه کشی و اهدای سرمایه در کلیه صفحات اجتماعی پولدارشو قابل رویت خواهد بود.
 • تعداد زیادی طرح توجیهی، کسب و کار مناسب با نقاط مختلف کشور عزیزان تهیه و آماده ی ارائه به برندگان خوش شانس یک میلیارد تومان می باشد تا با ایجاد تعداد مناسبی شغل پاسخ کوچکی به لطف و سخاوت صدها هزار هموطن که با قلبی پاک تامین کننده ی این سرمایه شده اند، داده شود.