• هر فرد ایرانی می تواند در هر گروه و به هر تعداد درخواست و کد قرعه کشی پولدارشو دریافت نماید.
 • پس از ثبت نام، فعال سازی کد قرعه کشی کد قرعه کشی شماره تلفن همراه جهت انجام امور پولدارشو حتما باید در دسترس باشد.
 • گروه های پولدارشو به سه دسته یک هزار، پنج هزار و ده هزار تومانی تقسیم می شوند.
 • مبلغ قرعه کشی در هر گروه از پولدارشو ماهانه یک میلیارد تومان است.
 • تعداد اعضای هر گروه پولدارشو به ترتیب یک میلیون، دویست هزار و صد هزار نفری می باشد.
 • قرعه کشی های پولدارشو در ابتدای هر ماه پس از رسیدن تعداد اعضای پولدارشو به حد نصاب شروع خواهد شد.
 • در هر مرحله به محض انصراف متقاضی پس از کسر هزینه مانده مبلغ پرداختی به حساب ایشان واریز خواهد شد.
 • امکان واریز وجه به صورت سالیانه در پولدارشو جهت کاهش هزینه کارمزد بانکی وجود دارد.
 • مهلت پرداخت مبلغ ماهیانه پولدارشو حداکثر تا بیستم هر ماه می باشد، در غیر اینصورت یک نفر جایگزین خواهد شد.
 • در هر لحظه از شبانه روز تعداد اعضا و مبلغ موجودی برای تمام اعضای پولدارشو قابل رویت می باشد.
 • بلافاصله پس از مشخص شدن نام برنده پولدارشو جهت انجام امور اداری و انتقال وجه از طرف پولدارشو با ایشان تماس گرفته خواهد شد.
 • اگر فردی در زیر مجموعه خود بیش از یک کد قرعه کشی دریافت نماید به دو صورت زیر عمل خواهد شد.
  اگر ذینفع یک نفر باشد مبلغ بلافاصله پرداخت خواهد شد.
  درصورتی که تعداد ذینفع بیش از یک نفر باشد قرعه کشی مرحله دوم جهت انتخاب یک نفر انجام می شود.

قوانین پولدارشو