کسب و کار در پولدارشو

با عنایت پروردگار پروژه پولدارشو در راستای همکاری ملی کلیه ی ایرانیان آغاز شده است. تا کلیه ی واجدین شرایط جهت تجمیع سرمایه های اندک و کمک به حرکت ملی ایجاد شغل و تولید ثروت حلال مشارکت نمایند. مجموعه پولدارشو در طی ماه ها برنامه ریزی، تحقیق و نظرسنجی در حالی افتتاح شده که تیم طراحی و اجرا با گام هایی استوار و مطمئن به نتیجه، قدم در این راه گذاشته اند تا با همدلی و مشارکت ملی شما عزیزان بکوشیم ایرانی آباد، مستقل و عاری از فقر و بیکاری داشته باشیم. ما در مجموعه پولدارشو برآنیم تا با کمک یکدیگر و تنها با پرداخت ماهانه ۱۰۰۰ تومن هر ماه میلیاردر جدیدی به جامعه اضافه کنیم. با یک حساب سرانگشتی اگر هر فرد بخواهد به مدت ۶۰ سال همراه پولدارشو باشد تمام وجه پرداختی اش ۷۲۰ هزار تومان می شود یعنی سالی ۱۲ هزار تومان ماهی هزار تومان، هزار تومانی که نه امروز نه ۶۰ سال دیگر حتی ۲۰سال پیش هم ناچیز بود.   photo_2016-02-13_11--00

تعداد زیادی طرح توجیهی، کسب و کار مناسب با نقاط مختلف کشور عزیزان تهیه و آماده ی ارائه به برندگان خوش شانس یک میلیارد تومان می باشد تا با ایجاد تعداد مناسبی شغل پاسخ کوچکی به لطف و سخاوت صدها هزار هموطن که با قلبی پاک تامین کننده ی این سرمایه شده اند، داده شود.